TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

HƯỚNG DẪN HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

Nguyễn Đăng Tâm
0 đánh giá 39 học viên

Bạn sẽ học được gì

- Giúp học viên củng cố & hiểu kỹ bài giảng

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập

 

 

Giới thiệu khóa học

Khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên các trường khối kỹ thuật, đặc biệt là sinh viên trường Đại học Thủy lợi có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu. Các bài giảng nhằm củng cố kiến thức và hướng dẫn các giải quyết các bài tập. Với cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu và bổ sung một số vấn đề mới nhằm đảm bảo tính liên tục của chương trình theo quy định và có tính gợi mở giúp sinh viên vận dụng để giải bài tập.

Nội dung khóa học này gồm 6 bài học chính:

Bài 1. Động học chất điểm

Bài 2. Động lực học chất điểm

Bài 3. Năng lượng

Bài 4. Chuyển động vật rắn

Bài 5. Nhiệt học

Bài 6. Ôn thi cuối kỳ

 

Nội dung khóa học

 • BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG CHẤT ĐIỂM 58:17
 • BÀI 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 48:03
 • BÀI 3: NĂNG LƯỢNG 47:54
 • BÀI 4: CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN 28:05
 • BÀI 5: NHIỆT HỌC 48:13
 • Chương 1: Động học chất điểm
 • Chương 2: Động lực học chất điểm
 • Chương 3:Năng lượng
 • Chương 4: Chuyển động vật rắn
 • Chương 5: Nhiệt học
 • Trắc nghiệm 01
 • Trắc nghiệm 02
 • Trắc nghiệm 03
 • Trắc nghiệm 04
 • Trắc nghiệm 05
 • Trắc nghiệm 06
 • Trắc nghiệm 07
 • Trắc nghiệm 08
 • Trắc nghiệm 09
 • Trắc nghiệm 10
 • Trắc nghiệm 11.
 • Trắc nghiệm 12.
 • HD Trắc nghiệm 01 18:46
 • HD Trắc nghiệm 02 17:26
 • HD Trắc nghiệm 03 31:45
 • HD Trắc nghiệm 04 34:16
 • HD Trắc nghiệm 05 19:18
 • HD Trắc nghiệm 06 28:49
 • HD Trắc nghiệm 07 24:18
 • HD Trắc nghiệm 08 17:57
 • HD Trắc nghiệm 09 17:57
 • HD Trắc nghiệm 10 16:25
 • HD Trắc nghiệm 11 25:00
 • HD Trắc nghiệm 12 24:15
 • Đề thi VL1-Mã 20.01
 • Đề thi VL1-Mã 20. 02 17:26
 • Đề thi VL1-Mã 20.03
 • Đề thi hệ VLVH-01
 • Đề thi hệ VLVH-02
 • Đề thi hệ VLVH-03
 • Đề thi hệ VLVH-04
 • Đề thi hệ VLVH-05
 • Đề thi hệ VLVH-06
 • Đề thi hệ VLVH-07
 • Đề thi hệ VLVH-08
 • Đề thi hệ VLVH-09

Thông tin giảng viên

Nguyễn Đăng Tâm
426 học viên 3 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

500.000đ
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 8 giờ 44 phút
Giáo trình: 46 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC